Zpracování osobních údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost DAKR spol. s r.o., se sídlem Třída Československé armády 210, 753 01 Hranice, IČ: 14617111, zapsaná v Obchodním rejstříku rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 559 (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo, sídlo společnosti, doručovací adresu, IČ, DIČ a číslo bankovního účtu pokud se platba hradí bankovním převodem. Zmíněné osobní údaje zpracováváme pro případ, že by bylo nutno dodatečně kontaktovat zákazníky ze servisních, konstrukčních, účetních či obchodních důvodů. Správce se zavazuje, že nebudeme zákazníkům rozesílat žádné hromadné e-maily s pseudoslevami či pseudoakcemi. Správce je bude zpracovávat 3 let.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na dakr@dakr.cz nebo dopis na adresu společnosti DAKR spol. s r.o., Čs. armády 210, 753 01 Hranice.
 
Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:
 
- Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 48866, jako poskytovatel marketingových služeb a servisu webu
 
- A dále za účelem zpracování objednávky dopravci a účetní kanceláři s nimiž máme smluvní vztah chráněný smlouvou včetně smlouvy o zpracování osobních údajů.
 
Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.