Montáž a výstupní kontrola výrobků

Současně je montováno 3-6 různých typů výrobků, denně smontujeme až 60 strojů. Na nejvíc prodávané výrobky si v období mimo hlavní sezonu připravujeme částečně smontované stroje bez motorů a kol, abychom byli schopni uspokojit požadavky zákazníků v hlavní sezoně, bez zmatků a šturmování na úkor kvality výrobků.
Každý stroj s motorem je nastartován a podle předepsaného postupu důkladně odzkoušeny všechny základní funkce. Pokud je vše v pořádku, na stroj se pověsí štítek se jménem a podpisem osoby, která zkoušku provedla a stroj se předá prodejnímu oddělení.