Zimní údržba chodníků je důležitá, neboť neošetřené komunikace jsou nebezpečné.

Ledu a sněhu se nebojíme
 
Nejpoužívanějším prostředkem v boji s ledem a sněhem je posypová sůl neboli chlorid solný (NaCl). Minimální teplota, do které ji lze efektivně využívat, je cca −7 °C, při nižších teplotách je výhodné použití písku, kamenné drti atd.

Doporučené dávkování posypové soli
Jako preventivní posyp aplikujeme 10g soli/m2, při náledí je to 20 g soli/m2. V extrémních zimních podmínkách, kdy zároveň sněží a chlorid sodný se ředí padajícím sněhem a vodou z rozmrazovaného povrchu, je nutné zvýšit množství vysypávané soli na 40 g/m2, nižší dávka je neúčinná.

K rychlému a rovnoměrnému rozprostření posypového materiálu lze využít kolových rozmetačů, které naše firma vyrábí.

S ohledem na způsob vysypání rozlišujeme:
 
-           rotační rozmetadla, jejichž maximální pracovní záběr činí 1 až 4 metry
-           liniová rozmetadla, která vysypávají posyp na přesně vymezený pás a chrání tím okolí od zasolení
 
Dále můžeme rozlišovat rozmetadla:
-           tlačená, která využijete v létě i pro hnojení trávníků na zahradách, v parcích atd.
-           tažená, ke kterým je možné vydat technické osvědčení k provozu na pozemních komunikacích a provozovatel s nimi za běžným automobilem provede údržbu veřejných komunikací.
 
Uvedené typy rozmetadel můžeme obvykle použít i k vysypávání směsi soli s pískem, případně samotného písku, kamenné drti, umělých hnojiv atd.

Zimní údržba s profesionálními rozmetadly DAKR
 
Firma DAKR je výrobcem několika typů ručně tlačených rozmetadel soli, která využijete u rodinných domů, v areálech firem, u benzínových pump a na chodnících. Větší stroje jsou řešené jako přívěsné vozíky, které můžete připojit ke zcela běžnému osobnímu automobilu, za traktor, případně i za zahradní traktor, vysokozdvižný vozík atd.; takto ošetříte i větší parkoviště, příjezdové cesty a areály firem. Za příplatek umožníme k vybraným typům vydání technického osvědčení a speciální sady pro provoz na veřejných komunikacích.
Pohon rozmetadel je řešený od kol převodovkou, přičemž jej lze při přejezdu vypnout. Zásobník je z polyetylenu, který je velmi odolný proti mechanickému poškození i extrémním klimatickým podmínkám. Exponované části přicházející do styku se solí jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Zpět na výpis novinek