Sypač soli KRH 04 na veřejné komunikace

Našimi rozmetači soli bylo doposud možné v zimě sypat jen chodníky, neveřejná parkoviště a podobné plochy. Dne 13.9.2012 vydalo Ministerstvo dopravy ČR Osvědčení o schválení technické způsobilosti sypače KRH 04. K tomu bude naše firma vydávat ke každému sypači, který bude určen k provozu na veřejných komunikacích Technické osvědčení pro pracovní stroje přípojné. Mimo to musí být sypač pro veřejné komunikace vybaven navíc určitými díly, které běžné seriové sypače nemají. Pokud budete potřebovat sypač KRH 04 pro provoz na veřejné komunikace, musíte to v objednávce výslovně uvést.

Zpět na výpis novinek