Podvod při testování bubnových sekaček

Bubnové sekačky patří mezi stroje, které jsou povinně testovány ve státem autorizovaných zkušebnách z hlediska hlučnosti a vibrací. Údaje o výsledcích těchto testů naleznete v návodu k obsluze a lze je lehce porovnat. Sekačky musí dále splňovat celou řadu norem a předpisů.
Mimo to existují i nezávislé společnosti, které se testováním různého zboží zabývají. V České republice je v této oblasti špičkou společnost dTest, která je absolutně nezávislá a profesionální. Na její pověsti se ale snaží parazitovat různé podvodné firmy, třeba zaměnitelným názvem, ačkoliv s ní nemají nic společného.
Drtivá většina prodejců zahradní techniky se chová ke svým zákazníkům solidně. Existují ale výjimky, které se snaží prodat za každou cenu a proto se snaží dělat na zákazníky různé podvody. Nejčastějším je velké předražení cen, ze kterých se potom poskytují bombastické slevy. Věc, která má hodnotu 15 tisíc, se předraží na 35 tisíc a následně se zákazníkovi poskytne za velkého humbuku sleva 50% a ten si koupí předraženou věc a ještě má pocit kolik ušetřil. Nejhůř ale dopadne ten zákazník, který náhodou koupil za plnou předraženou cenu bez slevy. Určitě je naštvaný, ale prodejce spoléhá na to, že sekačka se nekupuje každý den a do příštího nákupu člověk zapomene, jak se nechal napálit. Protože ale většina lidí není hloupá a nenechá se tak snadno ošidit, vymýšlí se nové podvody. Jedním z nich jsou různé testovací společnosti, kde test vyhraje předem určená firma a ostatní stroje se pošpiní i za cenu, že se z nich nějaký díl odmontuje a následně se zkritizuje špatná funkce.
Na internetu jsme zaznamenali jeden takový test, který výrazně poškodil náš stroj Tekton tím, že se nepoužil kryt, který je součástí sekačky a následně jsme v testu propadli, protože na všech ostatních sekačkách kryt byl. Předmětem hodnocení samozřejmě nebyly žádné objektivně změřené hodnoty ve státem stanovených zkušebnách a ani jiné fyzikální veličiny, které se nedají falšovat a svědčí vyloženě v náš prospěch. V testu byly podobně poškozeny i sekačky Vari.
Spoléháme na zdravý rozum lidí a také na to, že dlouhodobě se podvádět nevyplácí. Jinak na to reagovat nebudeme, zoufalství a ubohost podobných metod považujeme za dostatečně výmluvné.  

Zpět na výpis novinek