GaLaBau 2014 - mezinárodní veletrh městské zeleně a otevřených prostor

Ve dnech 17.-20. září 2014 se uskuteční v Norimberku 
v Německu výstava GalaBau 2014 zaměřená na vybavení a údržbu zahrad, sportovišť a dalších travnatých ploch. Společně s naším německým distributorem fimou Lindner zde budeme vystavovat naše výrobky. Především půjde o sekačky, mulčovače a další aplikace stavebnice Panter. V roce 2014 se očekává účast již více než 1 150 vystavovatelů a kolem 62 000 odborných návštěvníků. Ve dvanácti výstavních halách předvedou mezinárodní vystavovatelé kompletní nabídku pro projektování, výstavbu a údržbu zahrad, parků a zelených ploch. Odborným garantem a iniciátorem veletrhu GaLaBau je Spolkový svaz zahradnictví, krajinářství a výstavby sportovišť (Bundesverband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau – BGL). August Forster, předseda svazu BGL, se již dnes těší na GaLaBau 2014: „Zeleň je opravdovým faktorem úspěšnosti! GaLaBau přesvědčivě potvrdil svoji špičkovou pozici jako trendovní veletrh a čilé tržiště našeho oboru. Zahradnické a krajinářské podniky získají tak bohaté, koncentrované a cenné impulsy pro další úspěšné rozvíjení svých aktivit na trhu jenom v Norimberku.“  

Firma DAKR spol. s r.o. se této výstavy účastní pravidelně od roku 2010, Německo pro nás představuje důležitý rostoucí trh.


Zpět na výpis novinek