Extenzivní mulčování

K podzimu patří ekologická likvidace nevyužitých travních porostů. Pokud je tráva v tomto období již zaschlá, trval by rozklad neodklizených posečených stébel příliš dlouho, a proto je na místě použití mulčovačů. Ty trávu několikrát přeseknou, nadrtí a rozprostřou po povrchu. Takto pokryté strniště zadržuje vláhu, izoluje půdu před promrzáním v období holomrazů nebo nabízí úkryt mnohým živočichům, jako je například hmyz. Tato hmota dále přispívá ke tvorbě humusu, jenž půde dodá mnoho živin a urychlí její jarní probouzení. Naší nejvýkonnější sestavou pro tyto práce je kombinace pohonné jednotky Panter FD-3 a dvourotorového mulčovače M-121, kterou můžete dále rozšířit například o přípojnou sedačku BPR. Záběr tohoto stroje činí 121 cm a Vy s ním dosáhnete při práci skutečného výkonu přibližně 4.000 m2/hod. Maximální pracovní výkon je až 12.100 m2/hod.
Zpět na výpis novinek