Dne 4.12. 2014 proběhl ve firmě DAKR interní audit.

Abychom byli schopní konkurovat a zachovali si dobrou ekonomickou výkonnost, musíme využívat stále efektivnějších a účinnějších systémů zabezpečování kvality. Tyto systémy vedou k neustálému zlepšování kvality a rostoucímu uspokojování zákazníků a jiných zainteresovaných stran (zaměstnanců, subdodavatelů, společnosti atd.).
Souhrně o tomto svazku norem a směrnic můžeme mluvit jako o mezinárodní normě ISO 9001.

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Česká republika přijala tuto mezinárodní normu jako normu národní (ČSN), stejně jako ji přijalo ES a vydalo jako EN.

S cílem zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění dlouhodobého rozvoje společnosti necháváme každoročně provádět interní a dohledové audity. Dne 4.12. 2014 proběhl ve firmě DAKR interní audit.

Hlavním cílem interního auditu je poradit firmě - tj. všem pracovníkům - jak plnit cíle co nejefektivněji, jak se vyvarovat rizik, ztrát atd.

Děkujeme všem našim zaměstnancům za odvedenou práci, neboť auditoři naši firmu pravidelně hodnotí na nejvyšší úrovni jako spolehlivou firmu.

Obchodním partnerům děkujeme za dosavadní projevenou důvěru s ujištěním, že naší prioritní snahou je Vaše spokojenost s produkty a službami společnosti DAKR spol. s r.o. Současně děkujeme všem spolupracujícím firmám za dobře odvedenou práci.

Váš DAKR


Zpět na výpis novinek